SSP Københavns Kriminalpræventive Undervisningsguide

SSP København står bag denne kriminalpræventive undervisningsguide. Guiden skal gøre det nemt og overskueligt for undervisere at varetage den kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen. God fornøjelse!

Sociale Medier

Unge kan have en risikoadfærd på nettet, hvor de kan lave utryghedsskabende og ulovlige handlinger.

Hash

At ryge hash kan mindske evnen til indlæring, øge risikoen for en række psykosociale problemer med mere.

Alkohol

Det er vigtigt, at unge opbygger den bedst mulige alkoholkultur. En tidlig debut kan have konsekvenser resten af livet.

Ungdomsvold

SSP ønsker at sætte fokus på ungdomsvolden i og udenfor skolegården.

Tyveri

Selvom de fleste børn og unge er meget lovlydige i dagens Danmark, er tyveri dog stadig den mest udbredte kriminalitetstype blandt unge.